Tin tức

Chuyên cho thuê máy photocopy Chuyên cho thuê máy photocopy
Ngày đăng: 2016-10-14 17:29:10

Chuyên cho thuê máy photocopy

Bán máy photocopy Ricoh MP 4000 giá rẻ Bán máy photocopy Ricoh MP 4000 giá rẻ
Ngày đăng: 2016-10-14 17:00:37

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 40 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Bán máy photocopy Ricoh MP 5000 giá rẻ Bán máy photocopy Ricoh MP 5000 giá rẻ
Ngày đăng: 2016-10-14 17:00:26

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 50 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Bán máy photocopy Ricoh MP 4001 giá rẻ Bán máy photocopy Ricoh MP 4001 giá rẻ
Ngày đăng: 2016-10-14 17:00:12

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 40 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Bán máy photocopy Ricoh MP 5001 giá rẻ Bán máy photocopy Ricoh MP 5001 giá rẻ
Ngày đăng: 2016-10-14 17:00:00

Cấu Hình Máy.
- Tốc độ: 50 bản/phút
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng

Chức năng chọn thêm.
Fax - Print - Scan

Cho thuê máy photocopy tại Phú Quốc Cho thuê máy photocopy tại Phú Quốc
Ngày đăng: 2016-10-14 16:59:47

Cấu Hình Máy:
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng màu

Chức năng chọn thêm.
- Print - Scan(Màu)- Fax

Cho thuê máy photocopy tại Hà Tiên Cho thuê máy photocopy tại Hà Tiên
Ngày đăng: 2016-10-14 16:59:35

Cấu Hình Máy:
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng màu

Chức năng chọn thêm.
- Print - Scan(Màu)- Fax

Cho thuê máy photocopy tại Rạch Giá Cho thuê máy photocopy tại Rạch Giá
Ngày đăng: 2016-10-14 16:59:08

Cấu Hình Máy:
- Bộ nạp bản gốc 2 mặt tự động
- Chia bộ bản sao 2 mặt tự động
- Chức năng phóng to, thu nhỏ 25%-400%
- Khổ giấy: A3 - A4 - A5
- Giao diện màn hình cảm ứng màu

Chức năng chọn thêm.
- Print - Scan(Màu)- Fax

Sử dụng máy photocopy miễn phí tại Nam Trường Khang Sử dụng máy photocopy miễn phí tại Nam Trường Khang
Ngày đăng: 2016-10-20 08:35:17

Nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Nam Trường Khang trong nhiều năm qua. Chúng tôi xây dựng chương trình tri ân Sử dụng máy photocopy miễn phí để cảm nhận dịch vụ của chúng tôi!

cho Thuê Máy Photocopy Tại TPHCM cho Thuê Máy Photocopy Tại TPHCM
Ngày đăng: 2016-10-29 10:09:39
Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Sài Gòn Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Sài Gòn
Ngày đăng: 2016-10-31 13:59:39
Dịch vụ cho thuê máy photocopy giá rẻ Dịch vụ cho thuê máy photocopy giá rẻ
Ngày đăng: 2016-11-01 11:23:31
Dịch vụ cho thuê máy photocopy màu tại TP HCM Dịch vụ cho thuê máy photocopy màu tại TP HCM
Ngày đăng: 2017-02-09 20:19:00
<p>Hiện nay, phục vụ &nbsp;nhu cầu l&agrave;m việc của c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp đang l&agrave;m việc tại TP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. C&ocirc;ng ty Nam Trường Khang mở rộng th&ecirc;m dịch vụ &ldquo; <strong>Cho thu&ecirc; m&aacute;y photocopy m&agrave;u gi&aacute; rẻ</strong>&ldquo; năm 2017. Ngo&agrave;i chức năng copy, scan m&agrave;u ra th&igrave; c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m chức năng in&nbsp; m&agrave;u.</p> <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được hưởng lợi những g&igrave; khi thu&ecirc; m&aacute;y photocopy m&agrave;u của Nam Trường Khang ?</p> <ul> <li>Kh&ocirc;ng tốn tiền đầu tư ban đầu như khi mua m&aacute;y photocopy m&agrave;u</li> <li>Kh&ocirc;ng phải lo lắng về dịch vụ v&agrave; hậu m&atilde;u sau n&agrave;y</li> <li>Mọi lắp đặt v&agrave; vận chuyển (nội th&agrave;nh) đều được l&agrave;m miễn ph&iacute;</li> <li>C&oacute; thể đổi m&aacute;y kh&aacute;c hoặc hợp đồng kh&aacute;c cho ph&ugrave; hợp với doanh nghiệp</li> </ul> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số d&ograve;ng m&aacute;y photocopy m&agrave;u ti&ecirc;u biểu:</p> <ul> <li><strong>M&aacute;y photocopy m&agrave;u Ricoh Aficio MP C3501</strong></li> <li><strong>M&aacute;y photocopy m&agrave;u Ricoh Aficio MP C4501</strong></li> <li><strong>M&aacute;y photocopy m&agrave;u Ricoh Aficio MP C6501</strong></li> <li><strong>M&aacute;y photocopy m&agrave;u Ricoh Aficio MP C7501</strong></li> <li><strong>M&aacute;y photocopy m&agrave;u Toshiba </strong><strong>E-studio 4530C</strong></li> <li><strong>M&aacute;y photocopy m&agrave;u Toshiba </strong><strong>E-studio 6530C</strong></li> </ul> <p><strong>Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn t&ocirc;t nhất: 086.2737130- 0906.888.130- 0933.906.212</strong></p>
Dịch vụ cho thuê máy photocopy màu giá rẻ tại Bãi Vòng Phú Quốc Dịch vụ cho thuê máy photocopy màu giá rẻ tại Bãi Vòng Phú Quốc
Ngày đăng: 2017-02-12 17:45:05
<p>&nbsp;Hi&ecirc;n nay hầu hết c&aacute;c dự &aacute;n tại Ph&uacute; Quốc đang triển khai rất lớn. Để phục vụ c&aacute;c c&ocirc;ng ty l&agrave;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh ở đ&acirc;y, c&ocirc;ng ty Nam Trường Khang c&oacute; th&ecirc;m Dịch vụ cho thu&ecirc; m&aacute;y photocopy m&agrave;u để cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhiều sự lựa chọn. Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ. Hottline: 0933906212 - 0906888130</p>

Đối tác - Khách hàng