toshiba e855 báo lỗi c443

Chia sẻ với:

máy báo lỗi cụm sấy. vào 08-400 xóa lỗi. nếu không hết thay 3 con thermistor. liên hệ 0906888130

29-06-2015 11:06:30 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng