máy toshiba e 855 không chín mực, trôi chữ

Chia sẻ với:

có thể do đui sấy không tiếp mass hoặc lỗi rom trên bo chính .0906888130

30-06-2015 06:06:34 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng