máy toshiba e453 copy bị nhòe chữ

Chia sẻ với:

không đồng bộ giữa drum và trục regit. nếu bị ở sấy cần kiểm tra nhong sấy 0906888130

30-06-2015 07:06:09 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng