Toshiba E452 lỗi place doc feeder in the down position

Chia sẻ với:

Nếu bị trên gương lớn thì xem có gắn vỏ trên gương bên phải chưa nhé

Nếu bị trên Adf thì vào 08-201 trả về 0( sai khổ giấy )

Còn lại có thể gắn nhầm 2 con sensor tren nắp ADF

Liên hệ: 0906888130

15-07-2015 08:07:17 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng