máy photocopy rioch mp7500 báo lỗi sc300

Chia sẻ với:

Lỗi cao áp charger

Kiểm tra dây cao áp có bị đứt ko

lưới cao áp có bị hỏng không

tiếp xúc có tốt không

Vệ sinh lại thanh charge

0906888130

17-07-2015 03:07:18 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng