máy toshiba e256 hiện thông báo "periodic maintenance 0088"

Chia sẻ với:

Báo lỗi bảo trì . không ảnh hưởng đến máy

Hướng dẫn xóa:

-08-6190 đưa về "0"

- 08- 9891 đưa về "0"

Hoặc 

vào 06 xóa counter đếm bảo trì

0906888130

19-07-2015 01:07:01 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng