Máy Toshiba E-Studio 720 báo dòng chữ "Time for Periodic Maintenance"

Chia sẻ với:

Thông báo này không ảnh hưởng đến máy

Hướng dẫn xóa:

-08 - 252 set về "0"

-08 - 800 set  "0"

Sau đó vào 05 - 290 để "process control" là ok.

Photocopier phong phú 0906888130

19-07-2015 01:07:18 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng