máy photocopy toshiba e-studio 355 báo lỗi f105

Chia sẻ với:

Lỗi này liên quan đến ở cứng

- kiểm tra kết nối ổ cứng

- Test ổ cứng  08-694. nếu OK, recover dữ liệu trên HDD. nếu báo lỗi thay khác HDD.

- Thay board  SYS/ boardSYS-IMG.

0906888130

19-07-2015 01:07:43 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng