toshiba e723 hiển thị trên màn hình " toner not ricogrized"

Chia sẻ với:

máy báo sai hộp mực.

kiểm tra switch trên cụm mực. vệ sinh switch và kiểm tra dây dẫn

0906888130

19-07-2015 07:07:02 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng