máy photocopy toshiba e232 báo lỗi f120

Chia sẻ với:
hướng dẫn:
-vào 08-690 chọn 2
nếu không hết thì update lại firmware
0906.888.130

20-07-2015 12:07:13 Bởi Công ty Nam Trường Khang

Lỗi ổ cứng, format lại ổ cứng ko được update lại fw

22-07-2015 12:07:22 Bởi Number1

 


Đối tác - Khách hàng