cách set khổ giấy A4 cho khay thùng máy photocopy ricoh mp 4000/5000

Chia sẻ với:

hướng dẫn: 

1. Vào sp mode ( clear- 107- giữ stop 5s)

2. nhập 5131 chon UR(3)

3. Vào 5181 có 16 khay thì phải chuyển hết về bên trái.

0906888130

22-07-2015 11:07:51 Bởi Công ty Nam Trường Khang

22-07-2015 11:07:54 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng