hướng dẫn cài lại khổ giấy A4,A3... cho máy ricoh mp5001

Chia sẻ với:

Thao tác: 

1. clear -->107 giữ phím clear/stop 5s để vào system SP

2. 5024 chọn "0" hệ mét

3. 5131 chọn "0" 

4. 5181-1-->17 chọn "0" hết

tắt máy mở lên lại

5. vào userd tool/counter chọn system settings--> tray paper settings

Trong đó có các khay chọn khổ giấy A4,A3 tương xứng với khổ giấy trong khay

0906.888.130

09-09-2015 04:09:38 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng