Hướng dẫn cài in qua mạng cho máy photocopy ricoh mp4000/5000/4001/5001 trên win7,8…

Chia sẻ với:

Hướng dẫn cài in qua mạng cho máy photocopy ricoh mp4000/5000/4001/5001 trên win7,8…

  1. Chắc chắn dây mạng đã kết nối với máy photocopy ricoh mp4000/5000/4001/5001 và xác định được địa chỉ ip của máy tính vd: 168.1.10
  2. Trên máy photocopy vào user tools/ counter à System settings à Interface settings à Machine IPv4 address à Specify (Machine IPv4 address chọn Change: 168.1.xxx(xxx:tuỳ ý không trùng với bất số của máy tính nào); Subnet mask chọn Change: 255.255.255.0)
  3. Trên máy tính mở trình duyệt web lên và gõ địa chỉ ip: 168.1.xxx . Nếu vào trang “web image monitor” cảu Ricoh và thông tin máy thì ok, còn không thì kiểm tra lại dây mạng.

Vào trang web http://namtruongkhang.com/ để download driver ricoh mp4000/5000/4001/5001 dùng cho win7,8… bản 23bit hay 64bit tương đương với win mỗi máy tính và giải nén

  1. Vào Start à Divices and Printersà click phải chuột chọn Add printerà Add a local printerà Create a new portà Standar TCP/IP portà Hotname or IP address: 168.1.xxx ( nhớ bỏ dấu check Query the printer…..)à Nextà Nextà Hard Disk…à Browse… đến thư mục chứa file driver đã giải nén và đôi là “.inf”à Nextà Finish
  2. Chọn lại khổ giấy A4 cho máy: Vào Diveces and printers click phải chuột vào máy photo ricoh vừa cài chọn printer propertiesà.. à document size: chọn A4àokà Advancedà Printing defaults…à document size: chọn A4àok
  3. Cuôi cùng vào Generalà print test page. Nếu giấy trong máy photo ra là ok

Thanks so much 0906.888.130

 

 

09-09-2015 05:09:40 Bởi Công ty Nam Trường Khang

Want to increase traffic Blog RssFeed - RSS Grraffiti Alternatyve ?.

27-01-2017 06:01:13 Bởi RSS, RSS Feed

 


Đối tác - Khách hàng