Chưa có bình luận nào!

bên e có máy e 723 sau khi xã code 08 665 máy bi sống mực sau khi để im ko photo khoản 5-6 phút. tắt đi mở lại chụp bình thường. nhưng cứ để khoản 5-6 phút lại không chết mực

Chia sẻ với:

Bình luận chủ đề này:

 


Đối tác - Khách hàng