day corona bi dut co the su dung day dien thay the hay khong

Chia sẻ với:

Sử dụng được nhé anh. Nhưng anh cạo lớp bảo vệ dây đồng ra nhé.

12-04-2016 08:04:39 Bởi Công ty Nam Trường Khang

 


Đối tác - Khách hàng