Hành trình Nam Trường Khang

Giao máy Photocopy Khách sạn Movenpick Phú Quốc ngày 23/08/2019
Giao máy Công ty Thái Sơn ngày 28/08/2019
Hướng dẫn cài Scan To Folder sử dụng giao thức FTP
Hướng dẫn cài Scan To Folder trên máy Photocopy Ricoh
// Script by Sarmad Gardezi