Mực máy in laser HP trắng đen CARTRIDGE WORLD

Mực máy in laser HP trắng đen CARTRIDGE WORLD

– Dùng cho các loại máy in Laser trắng đen HP.

– Nguyên liệu bột mực và mực in được nhập từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, với công thức riêng biệt cho từng loại hộp mực khác nhau. Hộp mực Cartridge World đem lại bản in sắc nét với màu sắc sống động rõ ràng.

Mã Mực Máy in Số lượng trang in
(độ phủ 5%)
Giá
CW3903F HP 5P/5MP, 6P/6MP 4.000 38
CW505A HP 2035/2050/2055 2.000 56
CW3906A HP 5L/6L/3100/3150/3115 2.500 33
CW3909A HP 5Si/8000 15.000 99
CW2610A HP 2300 6.000 69
CW6511A HP 2400/2420/2430 6.000 76
CW2612A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/MP3015/
3020/3030/3050/3052/3055, M1055, 1319F
2.000 44
CW2613A HP 1300 2.500 44
CW7115A HP 1000/1200/1220/3300/3330/3380 2.500 39
CW7516A HP 5200 12.000 99
CW2624A HP 1150 2.500 44
CW4127A HP 4000/4050 6.000 62
CW4129X HP 5000/5100 10.000 99
CW435A HP P1006/1005 1.500 42
CW436A HP M1120/1120N/1120 MPF/1522nf/1522n/1505/1505N 2.000 44
CW1338A HP 4200/4300 12.000 94
CW1339A HP 4300 18.000 119
CW5942A HP 4250/4350 10.000 95
CW5945A HP 4345 mfp 18.000 120
CW5949A HP 1160/1320/ 3390/3392 2.500 44
CW7551A HP M3035mfp/3005 6.000 86
CW7553A HP P2015/2014/2010 3.000 56
CW255A HP P3015/3015D/3015DN 6.000 101
CW8061A HP 4100 6.000 62
CW364A HP 4014/4015/4515 10.000 99
CW92274A HP 4L/4ML/4P/4MP 3.350 40
CW278A HP P1566/1606 2.000 48
CW4182X HP 8100/8150 20.000 119
CW285A HP P1102W/1212NF 1.600 43
CW4092A HP 1100/3200 2.500 34
CW4096A HP 2100/2200 5.000 58
CW92298A HP 4/4M/5/5M/5N 6.800 51

Bài viết mới