Zalo Messenger Fanpage

I – BẢNG ĐIỀU KHIỂN PRINTER

1 – Ready: Máy sẳn sàng hoạt động

2 – Online: Máy đang được kết nối với mạng

3 – Offline: Máy đang ở chế độ không kết nối mạng

4 – Job Reset: Xóa các lệnh in

5 – Paper Tray Status: chọn tray giấy ra

6 – Print Jobs: Xem các lệnh in

7 – Error Log: Các lệnh in lỗi

II – LỖI SAI KHỔ GIẤY

  • Chọn phím PRINTER

– Trường hợp 1: Chọn khổ giấy trong các Tray giấy 1, 2, 3, 4 để tiếp tục in

– Trường hợp 2: Chọn Job Reset để xóa các lệnh in

– Reset The Job: Xóa lệnh in gần nhất

Reset All Jobs: Xóa tất cả các lệnh in

Resume Printing: Tiếp tục chờ in

– Chọn Yes: Để xóa lệnh in

III – CHỈNH KHỔ GIẤY TRÊN WORD, EXCEL

– Chọn Page Layout    ->           Size         ->       Chọn khổ giấy: A3,A4,A5…..

IV – File PDF in chậm:  Sử dụng phần mền Boxit Reader

         – Check Print as grayscale

         – Check Print as image

V – TRƯỜNG HỢP KHÔNG IN ĐƯỢC:           

– Trường hợp sai driver: Control Panel        ->       Devices and Printer         ->        Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in        ->        Printer Properties          ->       Chọn thẻ Advanced : DrIver của hãng Ricoh: Ricoh Afico MP 4001  PLC

– Trường hợp sai IP: Control Panel     ->          Devices and Printer       ->          Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in       ->         Printer Properties       ->         Port: 192.168………….