I – BẢNG ĐIỀU KHIỂN COPY:

chuc-nang-copy

1 – Chọn chế độ sao chụp:

– Text: Copy văn bản

– Text/Photo: Copy văn bản có hình ảnh

– Photo: Copy hình ảnh

– Pale: Copy văn bản nhạt

– Generation copy: Copy         

– Auto Desity: Tăng hoặc giảm độ đậm nhạc của văn bản

2 –  Ready

– Ready: Máy sẵn sàng hoạt động            

– No ready: Máy không hoạt động

3 – Chọn tỉ lệ phóng to và thu nhỏ:

Full size: Chế độ copy 100% bản gốc

Chọn phóng to và thu nhỏ       

Reduce/ Enlarge: Mở rộng phóng to, thu nhỏ

4 – Hiển thị số bản chụp được cài đặt:

Original: Số bản gốc đã scan lưu trong bộ nhớ

– Quantity: Số bản chụp khách hàng cài đặt            

– Copy: Số bản chụp đã thực hiện

5 – Kiểm tra các cài đặt trong Photo

6 – Các phím tắt hiển thị
các chức năng thường sử dụng:

– 1 side     ->    2 side: T to T: Ghép 2 tờ 1 mặt thành 1 tờ 2 mặt

– 2 side    ->     2 side:  Copy 1 tờ 2 mặt thành 1 tờ 2 mặt  

– 1 side     ->    comb 2 orig 1: Thu nhỏ 2 tờ A4 thành 1 tờ A5

– 1 side    ->     comb 4 orig 1: Thu nhỏ 2 tờ A4 thành 1 tờ A6

– Create Margin: Mở rộng thêm             – Dup./Combie/Series: Mở rộng thêm các chức năng photo sách

7 – Chọn các chế độ chia bộ:

– Sort: chia bộ dọc

– Rotate Sort: chia bộ ngang dọc            

– Finishing: Mở rộng các chức năng chia bộ, bấm kim

8 – Các chức năng sử dụng,
nhấn vào phím, trình đơn của chức năng
sẽ hiển thị (không sử dụng)

II – ĐẶT BẢN GỐC – ĐẶT GIẤY COPY

  • Đặt bản gốc

1. Copy bằng cách đặt bản gốc lên mặt kính:

– Mở nắp đậy bản gốc hoặc bộ tự động nạp bản gốc ( nếu có)

– Đặt bản gốc, úp mặt cần sao chụp xuống mặt kiếng (1) sát góc bên trái, phía trong (2) của thướt bản gốc, sau đặp nắp lại, bấm Phím STAR để copy.

2. Copy bằng bộ tự động nạp bản gốc – DF

Vuốt thẳng bản gốc tránh những nếp gấp, nhăn, độ dày bản gốc nhiều nhất chỉ tới vạch giới hạn (1)     

– Đặt bản gốc vào khay tự động nạp bản gốc, mặt bản gốc cần sao chụp ngữa lên, chỉnh hai miếng chặn giấy (2) ở hai bên hông vừa đúng bản gốc (h2)

  • Đặt giấy copy vào khay giấy trong máy

–  Kéo khay giấy ra,
gở miếng chặn đuôi giấy (H1)

– Mở chốt khóa (H2), kéo hai miếng chặn hông giấy (H3)


Vỗ tơi giấy, đặt giấy vào khay (H4), xắp giấy chỉ nên tới mức vạch đỏ.

–  Chỉnh các miếng chặn hông giấy (H5).

–  Sau đó nhấn chốt khóa lại (H6)