Hướng dẫn cài Scan To Folder sử dụng giao thức FTP

– Sử dụng phần mềm FileZilla_Server để tạo FTP server

1. Chạy file cài đặt : FileZilla_Server-0_9_41.exe  (Có nhiều version khác nhau). (Link download: https://filezilla-project.org/download.php?type=server)
Tiến hành cài đặt như những phần mềm thông thường khác :

Chọn ‘ I Agree ‘ ,Các thông số cứ để như mặc định, chọn next qua các bước cho đến khi xuất hiện cửa sổ bên dưới

Chọn Install để bắt đầu tiến trình cài đặt ,chờ phần mềm chạy xong là ta đã cài đặt xong
FileZilla server.

2. Mở phần mềm FIleZilla server lên để cấu hình, cửa sổ như bên dưới sẽ xuất hiện

Chọn OK. Chọn tab Edit >> Users

Trong page General , chọn Add ( User) rồi đặt tên cho user (đặt tên tùy ý , ví dụ đặt tên là “scan” ) >> user sẽ này sử dụng để chứng thực khi ta cấu hình scan folder – FTP trên web image monitor. Click OK

Check vào ô Password ,sau đó tạo password cho user này ( ví dụ password là : 123 ). Tiếp theo click vào page “ Shared folders “

Chọn Add , sau đó trỏ tới folder mà ta sẽ chứa files scan, nếu chưa có sẵn thì ta sẽ tạo folder này ( ví dụ D:\scan)
Click Ok , sau đó check vào các ô như hình bên dưới để gán quyền cho user vừa ta tạo ra

Chọn Ok là ta đã hoàn tất cấu hình trên FIleZilla server
3. Ta mở web image monitor lên để cấu hình scan to folder FTP
Vào phần cấu hình user trong address book tương tự như khi cấu hình.
Xem hình H1

Một số lưu ý :
– Khi khởi động window, cửa sổ giao diện của FileZilla Server sẽ xuất hiện , cần nhắc nhở người dùng không được tắt hẳn đi mà chỉ minimize của sổ này đi vì nếu tắt sẽ không scan được
– Nếu không scan được qua giao thức FTP , ta phải kiểm tra firewall của window, các phần mềm Anti Virus – Internet Security