0933906212

Hướng dẫn cài Scan To Folder trên máy Photocopy Ricoh

Bước 1: Chuột phải vào thư mục chứa file scan hoặc ổ đĩa cần share -> Properties.

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện bạn chọn Advanded Sharing để lựa chọn người được share dữ liệu và quyền truy cập của họ.

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện:

Tích chọn mục Share this folder (1).

Thay đổi giới hạn số người truy cập đồng thời vào thư mục này (2).

Kích chọn Permissions giới hạn quyền sử dụng thư mục (3).

Bước 4: Ở hộp thoại Permissons đặt quyền sử dụng thư mục cho các User: (Allow là cho phép, Deny là hạn chế).

Full Control: Đầy đủ mọi quyền truy cập.

Change: Có quyền đọc và thay đổi dữ liệu.

Read: Chỉ có quyền đọc/xem thư mục.

Mặc định thì thư mục được share cho nhóm Everyone tức bất kỳ ai cũng có thể truy cập được. Nếu bạn muốn chỉ cho phép một số tài khoản truy cập thì bạn Remove Everyone đi và ấn Add để cấp quyền cho một người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể nào đó: Kích chọn Add -> hộp thoại xuất hiện -> chọn Check Names tìm tên hoặc nhóm muốn share và cuối cùng kích chọn OK.

– Bạn có thể chia sẻ thư mục cho 1 người duy nhất:

VÀO TRÌNH DUYỆT IE (BẮT BUỘC TRÌNH DUYỆT IE)

Gõ địa chỉ IP máy photocopy (VD 192.168.0.247)

Bấm LOGIN bên góc phải (User: admin, Password: để trống), cấu hình 3 mục quan trọng

Tên người dung (Đặt tùy ý)

Folder Authentication: User: Là user của máy tính, pass: là pass đăng nhập window

Path (khai báo đường dẫn chứa thư mục scan: \Tên Máy Tính Thư mục SCAN

Gõ admin vào ô username còn pass để trống, tiếp đến chọn Address Book, chọn add User sẽ có giao giện như hình bên dưới:

Gõ tên người dùng vào ô Name rồi làm tiếp theo hình dưới đây:

Xin các bạn lưu ý là nếu WIN XP thì không cần phải check vào ô Folder Authentication, nếu là WIN 7 trở về sau thì bắt buộc phải check vào ô Folder Authentication ( có nghĩa là chúng ta phải Specify Folder Scan cho User ). 

Tiếp tục chọn Change ở ô Login and Password như hình dưới đây:

Xong nhấn OK và đi tiếp như hình bên dưới ( bước này cẩn thận chút xíu là OK thôi ):